Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vermeldingen

SAS Elis Services
5 Boulevard Louis Loucheur
92210 Saint-Cloud, Frankrijk
Tel : +33 (0)1 75 49 94 00
S.A.S met een kapitaal van 16.000.075 €.
R.C.S. Nanterre 693 001 091
SIRET : 693 001 091 00091
BTW-NUMMER : FR 54 693 001 091
Directeur van de publicatie : Xavier MARTIRÉ
Hoofdredacteur: Website: https://be.elis.com

Doel van de website
Deze informatie heeft tot doel de voorwaarden te definiëren waaronder Elis Services haar website https://be.elis.com
 (“de website”) ter beschikking stelt voor internetgebruikers en de voorwaarden ewaaronder zij toegang hebben tot deze website en deze gebruiken. Elke verbinding met de website is onderworpen aan het naleven van deze wettelijke bepalingen, waarvan Elis Services zich het recht voorbehoudt om die te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Toegang tot en gebruik van de website houdt in dat u deze wettelijke kennisgeving aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de onderstaande clausules, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Toegang tot de website
Elis Services doet er alles aan om de website toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Er wordt gepreciseerd dat de toegang tot de website voor onderhoud, update en om elke andere reden, met name van technische aard, onderbroken kan worden. Elis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en voor de eventuele gevolgen voor de internetgebruiker.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud (met name gegevens, informatie, foto’s, illustraties, logo’s, merken, enz.) die op de website 
https://be.elis.com wordt getoond of beschikbaar is, wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de respectieve uitgevers. Elke kopie, reproductie, weergave, aanpassing, vervorming, wijziging, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de site van Elis Services, ongeacht of deze toebehoort aan Elis Services of aan een derde, door welk procedé dan ook, is illegaal, behalve als het een enkele kopie betreft, op een enkele computer en voorbehouden voor het exclusieve privé- en persoonlijke gebruik van de internetgebruiker.
De informatie op deze website kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en wordt ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of waarborg, en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. De informatie en afbeeldingen op de website worden beschermd door het copyright © 2019 Elis of het copyright van haar partners. De logo's zijn gedeponeerde handelsmerken.

Gebruiksvoorwaarden
Geen van de documenten van de website https://be.elis.com mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, geüpload, verzonden of gedistribueerd, behalve in het geval van een eenvoudige registratie van de documenten op een microcomputer voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden. In dit geval moet u de eigendomsvermeldingen intact laten. Deze documenten wijzigen of veranderen of ze gebruiken voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de eigendomsrechten van Elis Services of van derden.
Verantwoordelijkheid
De documenten en informatie die op 
https://be.elis.com worden gepubliceerd, worden “in de huidige staat” aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook. Elis Services behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. Elis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de computerapparatuur van Internetgebruikers die het gevolg is van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. De gebruiker van deze website dient alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Elis Services, haar werknemers, haar leveranciers of de op haar website vermelde partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch op grond van contractuele aansprakelijkheid, noch op grond van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere actie, voor directe of indirecte schade, incident of accessoire, of van welke aard dan ook, of voor welke schade dan ook, met name van financiële of commerciële aard, die het resultaat is van het gebruik van haar website of van welke informatie dan ook die via haar website is verkregen.

Hyperlinks
De website https://be.elis.com kan hyperlinks bevatten naar sites van partners van Elis Services of van derden. Elis Services heeft geen controle over deze websites en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites, voor hun inhoud, advertenties, producten en/of diensten die op of via deze websites beschikbaar zijn. Het creëren van hyperlinks naar de website https://be.elis.com/be is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Elis Services.

Host

Ontwerp en productie                    

Creatie van inhoud 

Acquia 
Erika-Mann-Str. 53         
80636 Munich
Allemagne
Site web 

Agence Octave et Octave 
21 rue Poissonnière, 
75002 Paris
Site web

Agence Angie
26 Rue du Sentier
75002 Paris
(+33) 1 55 34 46 00
Site web

Contact opnemen

Informatie nodig ? Neem contact met ons op !

Informatie aanvragen

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming. U kunt ons privacybeleid lezen.

Teruggebeld worden

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming.
U kunt ons privacybeleid lezen.