Overslaan en naar de inhoud gaan

Elis lanceert haar vierde aandelenplan / Elis For All 2023

Didier Lachaud

Despite a complex environment, du to inflation and energy cost, our circular economy model shows us that by acting responsibly does not come at the expense of performance. As key drivers of this performance, we want to involve you in the Group’s development and success by giving you the chance to invest in the new employee share ownership plan, Elis for All Relais 2023.

Didier Lachaud Group HR Manager

Elis lanceert haar vierde aandelenplan voor werknemers

Dankzij dit plan, dat in 18 landen is gelanceerd en openstaat voor meer dan 43.000 werknemers, kunt u onder bevoorrechte voorwaarden op Elis-aandelen inschrijven en indirect aandeelhouder worden via het gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Tussen 18 september en 4 oktober 2023 kunt u ervoor kiezen een langetermijnpartner te worden in de ontwikkeling van de Groep en te investeren in de onderneming.

Video Elis for all

Details van het aanbod

 • Icon-decoteElis

  Korting

  Een korting van 30% toegepast op de referentieprijs van het Elisaandeel

 • icon-Abondement-Elis

  Matching contribution

  1 gratis aandeel voor elke 10 ingeschreven aandelen

 • icon-cadenasElis

  Uw investering

  Uw investering wordt voor 3 jaar vastgezet, behalve in geval van vervroegde vrijlating (zie lokaal supplement).

 • Icon-coursdelactionElis

  Uw investering

  Uw investering blijft gekoppeld aan de evolutie van de koers van het Elis-aandeel, zowel naar boven als naar beneden

 • Icon-dividendeElis

  Dividenden

  Gedurende de looptijd van het plan (drie jaar) worden eventuele dividenden herbelegd in deelnemingsrechten van het beleggingsfonds voor werknemers.

 • Icon-calculatorElis

  Werkingskosten

  De rekeningkosten die door het beleggingsfonds voor werknemers worden aangerekend, worden door Elis gedekt.

Kalender

calendrier nl EFA

Schrijf u in voor een aanbieding in slechts een paar klikken

U kunt binnen enkele minuten een aanvraag indienen via een eenvoudig en veilig online platform:

 • Druk op de knop "Ik neem deel aan Elis for All 2023"

 • Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die u per e-mail zijn toegezonden

 • Controleer en actualiseer uw persoonlijke gegevens

 • Voer het bedrag in dat u wilt investeren

 • Bevestig uw inschrijving

Veelgestelde vragen

 • Wat is Elis For All?

  Elis For All is de naam van het Elis Group aandelenplan voor werknemers.
  Met haar vierde werknemersaandelenplan wil Elis dat werknemersaandelenbezit een van de drijvende krachten is achter haar ontwikkeling en de betrokkenheid van haar werknemers.

 • Wie kan deelnemen?

  Om in aanmerking te komen, moet u op de openingsdatum van de inschrijvingsperiode ten minste drie maanden werknemer van de Groep zijn.

 • Hoeveel kan ik investeren?

  Het minimuminvesteringsbedrag in Elis for All is vastgesteld op € 50.
  Het maximumbedrag is gelijk aan een kwart van uw geschatte bruto jaarsalaris voor 2023 en is gemaximeerd op € 50.000.

 • Wat is de referentieprijs?

  Referentieprijs: de gemiddelde openingskoers van het Elis-aandeel gedurende de 20 handelsdagen die aan de lancering van de regeling voorafgingen.

  Tegen welke prijs zullen de aandelen aan de werknemers worden aangeboden?
  De werknemers krijgen een korting van 30% op de referentieprijs. De referentieprijs is de gemiddelde openingskoers van het aandeel op de beurs gedurende de 20 handelsdagen tussen 18 augustus en 14 september 2023. Deze zal op 15 september 2023 worden vastgesteld en bekendgemaakt. "

 • Wat betekent matching contribution?

  De matching contribution is een bijdrage in de vorm van aandelen van de onderneming (die onvoorwaardelijk worden op het einde van de blokkeringsperiode, op voorwaarde dat de werknemer op die datum nog voor de Groep werkt) die een aanvulling vormt op de betaling van de werknemer om het aantal verworven aandelen te verhogen.

 • Wat is de inschrijvingsprijs?

  De inschrijvingsprijs is de prijs waartegen de werknemers aandelen kopen in het kader van het plan. De inschrijvingsprijs wordt berekend op basis van de referentieprijs, die gelijk is aan de gemiddelde openingskoers van het Elis-aandeel gedurende de 20 handelsdagen voordat de prijs wordt vastgesteld. Het doel is de prijsverschillen in de periode vóór de inschrijving af te vlakken. De inschrijvingsprijs zal worden vastgesteld door een korting van 30% toe te passen op de referentieprijs.

 • Hoe kan ik betalen?

  Uw abonnement moet vóór 30 oktober 2023 per automatische incasso worden betaald, volgens de voorwaarden die in de plaatselijke bijlage staan vermeld. Raadpleeg deze voor meer informatie.

 • Is het mogelijk om mijn inschrijving te wijzigen of te annuleren na het einde van de inschrijvingsperiode?

  Nee. Aan het einde van de inschrijvingsperiode, namelijk op 4 oktober 2023, wordt uw inschrijving als onherroepelijk beschouwd en moet de belegging dus worden gehonoreerd.

 • Wat gebeurt er tijdens de duur van het plan?

  Uw belegging volgt het rendement van de aandelenkoers, zowel opwaarts als neerwaarts.
  Tijdens de beleggingsperiode worden eventuele dividenden automatisch herbelegd in de FCPE en zal uw aantal deelnemingsrechten toenemen.
  -Uw activa zullen niet beschikbaar zijn tot 2026, behalve in het geval van vervroegde vrijgave zoals wettelijk is toegestaan.

 • Wat moet ik doen nadat ik op de aandelen heb ingeschreven?

  Afhankelijk van het belastingstelsel dat in uw land van toepassing is, kunnen uw inschrijving, eventuele dividenden op de ingeschreven aandelen en de wederverkoop van die aandelen aan belasting onderworpen zijn, of kunt u verplicht worden de transactie aan de belastingdienst bekend te maken.

Contact

Als u vragen hebt over de Elis FOR ALL-regeling, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke personeelsafdeling. U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende adres: rh.belux@elis.com

Contact opnemen

Informatie nodig ? Neem contact met ons op !

Informatie aanvragen

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming. U kunt ons privacybeleid lezen.

Teruggebeld worden

*Verplichte velden

Postcode

De persoonlijke informatie en gegevens die via dit formulier worden verzameld, zullen elektronisch worden verwerkt om te kunnen reageren op uw verzoeken voor informatie over onze diensten. Zij kunnen worden gebruikt voor commercieel prospectie, aangepast aan uw behoeften, en voor de uitvoering van het contract.
Wanneer u de formulieren invult, worden de verzamelde gegevens verwerkt met het doel aan uw verzoek te voldoen, op basis van uw toestemming.
U kunt ons privacybeleid lezen.